ΥΠΕΝΘΥΜIΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΕ-ΒΕ ΚΑΙ PRE-JUNIOR

2015-06-11 20:56

Oι προπονήσεις των τμημάτων

Be-be και Pre-Junior

συνεχίζονται κανονικά

έως και τη Δευτέρα 22/6/2015.