ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

2020-06-01 21:13

Την Δευτερα 07/06/2020 ,

 

Δεν θα πραγματοποιηθούν προπονήσεις λόγω της γιορτής του Αγίου Πνεύματος .