ΙΑΤΡΙΚΕΣ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

2019-09-26 10:00
                ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  

Την Κυριακή 29/9/2019 , θα πραγματοποιηθούν οι ετήσιες καρδιολογικές εξετάσεις των παιδιών που είναι υποχρεωτική, βάση νόμου, για να εκδοθεί η νέα κάρτα υγείας τους έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες.
   

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ χρειάζεται μια φωτογραφία του παιδιού, ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ημερομηνία γέννησης και ΑΜΚΑ του παιδιού. Για να ελαχιστοποιήσουμε την ταλαιπωρία γονιών και παιδιών σας παραθέτουμε έναν πίνακα με τις ώρες που θα εξεταστούν τα παιδιά ανά ηλικιακή κατηγορία.

    ΩΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

    09:00‐10:15     K12         2008
    10:15‐11:30     K11         2009
    11:30‐12:00     K13         2007
    12:00‐13:00     K14         2006
    13:00‐13:30     K17‐18    2002‐2003
    13:30‐14:00     K16         2004
    14:00‐15:00     K15         2005
    15:00‐16:00     ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
    16:00‐17:30     K10,K9     2010‐2011
    17:30‐18:30     K8,K7       2012‐2013
    18:30‐19:00     K6,K5       2014‐2015
   

Αν κάποιο παιδί συμμετέχει και σε άλλες αθλητικές δραστηριότητες, μπορεί να έχει τόσες φωτογραφίες όσες και οι δραστηριότητές του ώστε να σφραγιστούν όλες οι κάρτες υγείας που χρειάζεται. Θα δοθούν επίσης βεβαιώσεις σε κάθε παιδί που επιθυμεί ( για το σχολείο ή όπου αλλού) από τον Καρδιολόγο.
   
Σε περίπτωση κωλύματος για κάποια από τις προβλεπόμενες ώρες επικοινωνήστε με την γραμματεία ή τον Κύριο Τσίρο Βασίλη (6976285282) . Εάν έχει γίνει πρόσφατα κάπου αλλού καρδιολογικός έλεγχος ζητήστε από την γραμματεία μια κάρτα υγείας για να την πάτε στον καρδιολόγο σας και να τη σφραγίσει.
   
Μπορούν να εξεταστούν επιπλέον οι γονείς των παιδιών και τα αδέρφια τους.