ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

2019-10-07 20:22
Από αύριο 08/10/2019 μπορείτε να παραλάβετε τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Κυριακή 29/9.
 
Σας ενημερώνουμε ότι για τα παιδιά που έκαναν εξετάσεις σε εμάς έχει σφραγιστεί η κάρτα υγείας των αθλητών και μπορούν να αθληθούν κανονικά.
 
Προσοχή : για τα υπόλοιπα παιδιά που δεν έχουν κάνει ιατρικές εξετάσεις και δεν εχουν σφραγίσει την κάρτα υγείας
Υπάρχει παράταση η οποία ισχύει έως 10/11/2019.Για αυτόν τον λόγο για να μπορούμε να διευκολύνουμε τους γονείς κανονίσαμε με τον καρδιολόγο μας στις 05/11 να γίνουν ξανα καρδιολογικές εξετάσεις στους χώρους μας ( 17:30-20:30 )
 
Aπό 11/11/2019 τα παιδιά που δεν θα έχουν κάρτα υγείας σφραγισμένη από καρδιολόγο ή αθλίατρο δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες.