Ενημέρωση τμήματος Βe-be

2015-06-11 20:51

To Σάββατο 13/6 το τμήμα των Be-be δεν θα έχει αθλητικές δραστηριότητες λόγω αθλητικού σεμιναρίου των προπονητών του.