Ενημέρωση Εφηβικού Τμήματος!!!!!

2015-10-26 20:09

Ειδικά την Τρίτη 27/10

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

οι παίκτες του Εφηβικού Τμήματος

να βρίσκονται στο "Νταμάρι"

στις 20.20