Ακύρωση φιλικού αγώνα για το Παμπαιδικό Τμήμα

2015-03-27 19:37

ΔΕΝ θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας

του Παμπαιδικού Τμήματος την Κυριακή 29/3.

Οι παίκτες είναι ελεύθεροι από τις

ποδοσφαιρικές τους υποχρεώσεις τη μέρα αυτή.