Χαρούμενα γενέθλια στον Γιώργο Κοτσόβουλο...

2013-10-20 23:12

Xρόνια πολλά για τα γενέθλια του Γιώργου Κοτσόβουλου του Παμπαιδικού Τμήματος του Ο.Φ. Χολαργού. Πάντα επιτυχίες και καλή πρόοδο!!!!