Τελευταία εβδομάδα λειτουργίας της γραμματείας του Ο.Φ. Χολαργού...

2014-06-16 18:55

Η γραμματεία του Ο.Φ. Χολαργού θα κλείσει την Παρασκευή 20/6/14. Οι ώρες λειτουργίας την τελευταία αυτή εβδομάδα θα είναι 18.30-20.30.