Καλή Καθαρή Δευτέρα... για τα τμήματα Pre-Junior και Βe-be...

2015-02-19 20:53

Την Καθαρή Δευτέρα 23/2/2015

λόγω αργίας

δεν θα πραγματοποιηθούν προπονήσεις

στα γήπεδα 5x5 (Χολαργού Β' - Νταμάρι)

για τις κατηγορίες Pre-Junior και Be-be.