Δικαιολογητικά για την έκδοση Δελτίου Ποδοσφαιριστή στο ΕφηβικόΤμήμα

2014-10-09 21:35

Να ενημερώσουμε τους νέους παίκτες του Εφηβικού Τμήματος ότι για να μπορούν να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ θα πρέπει να έχουν Δελτίο Ποδοσφαιριστή. Θα χρειαστούν λοιπόν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ
1. Φωτοτυπία ταυτότητας (δύο όψεις).
2. Δήλωση γονέα επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής (επισυνάπτεται) θεωρημένη σε Κ.Ε.Π.
3. Πιστοποιητικό υγείας από γιατρό ότι είναι υγιής και ότι μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο (από ιδιώτη ιατρό ή από Κρατικό Νοσηλευτικό Ιδρυμα).
4. Δύο (2) φωτογραφίες (πρόσφατες).

Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να τα προσκομίσετε στη γραμματεία του Συλλόγου (Ζακύνθου & Φανερωμένης) το ταχύτερο δυνατό

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χωρίς το Δελτίο δεν θα μπορεί να συμμετέχει ο παίκτης σε αγώνα της ΕΠΣΑ!!!


ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ.jpg (519453)