Φωτογκαλερί: Χολαργός - Θρίαμβος Αθ. 2-4 (Κύπελλο)