Αποτελέσματα Αγώνων 5/10-6/10
 
ΟΜΑΔΑ1  ΟΜΑΔΑ 2
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ Κ18 ΣΑΒ 12/10  
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
Κ16-15
ΣΑΒ 12/10
5-1
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
Κ14
ΣΑΒ 12/10
 
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
Κ13
ΚΥΡ 13/10
1-3
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
Κ12 ΜΠΛΕ
ΚΥΡ 13/10
0-10
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
Κ12 ΚΙΤΡΙΝΟΙ
ΚΥΡ 13/10
0-4
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
Κ12 ΚΙΤΡΙΝΟΙ-ΜΠΛΕ
ΣΑΒ 12/10
 
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
Κ11 ΚΙΤΡΙΝΟΙ
ΚΥΡ 13/10
2-3
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ Κ11 ΜΠΛΕ ΣΑΒ 12/10 2-1
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
Κ10 ΚΙΤΡΙΝΟΙ
ΣΑΒ 12/10
5-5
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
Κ10 ΚΙΤΡΙΝΟΙ-ΜΠΛΕ
ΣΑΒ 12/10
9-3
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
Κ9 ΚΙΤΡΙΝΟΙ
ΣΑΒ 12/10
4-8
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
Κ9 ΜΠΛΕ 
ΣΑΒ 12/10
4-10
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
Κ8 ΚΙΤΡΙΝΟΙ
ΣΑΒ 12/10
ΝΙΚΗ
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
Κ8 ΜΠΛΕ 
ΣΑΒ 12/10
ΝΙΚΗ
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
K8 ΚΙΤΡΙΝΟΙ-ΜΠΛΕ
ΣΑΒ 12/10
ΝΙΚΗ
 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΠΡΟΣ/ΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ
Κ18 ΕΠΣΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΚΥΡ 13/10
18:30
19:30
MEΛΙΣΣΙΑ
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
Κ18
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΣΑΒ 12/10 10:15 11:00 ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ AFC BAZEXA
Κ16 ΕΠΣΑ
ΜΙΧΑΛΕΑΣ
ΚΥΡ 13/10
11:00
12:00
ΚΗΦΙΣΣΙΑ
ΜΑΡΚ ΜΑΡΣΩ
Κ15 ΕΠΣΑ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΚΥΡ 13/10
16:30
17:30
ΑΤΡ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Κ16-15
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΑΒ 12/10
11:15 12:00
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
AFC BAZEXA
Κ14 ΕΠΣΑ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΚΥΡ 13/10
09:30
10:30
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΡΚ ΜΑΡΣΩ
Κ14
ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ
ΣΑΒ 12/10
09:30
10:00
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
AFC BAZEXA
Κ13
ΤΣΙΡΟΣ Γ.
ΚΥΡ 13/10
10:30
11:00
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
AFC BAZEXA
Κ12 ΜΠΛΕ
ΤΣΙΡΟΣ Β.
ΚΥΡ 13/10
11:30
12:00
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
AFC BAZEXA
Κ12 ΚΙΤΡΙΝΟΙ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΚΥΡ 13/10
13:00
13:30
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
AFC BAZEXA
Κ12
ΜΠΛΕ-ΚΙΤΡΙΝΟΙ
ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ
ΣΑΒ 12/10
08:30
09:00
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
AFC BAZEXA
Κ11 ΚΙΤΡΙΝΟΙ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΚΥΡ 13/10
09:30
10:00
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
AFC BAZEXA
Κ11 ΜΠΛΕ ΚΙΤΡΙΝΟΙ
ΞΑΝΘΟΣ
 
 
 
 
 
Κ11 ΜΠΛΕ
ΛΑΧΑΝΑΣ
ΣΑΒ 12/10
09:30
10:00
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
AFC BAZEXA
Κ10 ΚΙΤΡΙΝΟΙ
ΤΣΙΤΣΟΣ
ΣΑΒ 12/10
09:30
10:00
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
AFC BAZEXA
Κ10 ΜΠΛΕ
ΤΣΙΤΣΟΣ
 
 
 
 
Κ10 ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΜΠΛΕ
ΤΟΓΙΑΣ
ΣΑΒ 12/10
08:30
09:00
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
AFC BAZEXA
Κ9 ΚΙΤΡΙΝΟΙ
ΤΣΙΤΣΟΣ
ΣΑΒ 12/10
10:30
11:00
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
AFC BAZEXA
Κ9 ΜΠΛΕ
ΛΑΧΑΝΑΣ
ΣΑΒ 12/10
16:30
17:00
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
AFC BAZEXA
Κ9 ΜΠΛΕ ΚΙΤΡΙΝΟΙ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 
 
 
 
 
Κ8 ΚΙΤΡΙΝΟΙ
ΤΣΙΤΣΟΣ
ΣΑΒ 12/10
08:30
09:00
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
AFC BAZEXA
Κ8 ΜΠΛΕ
ΖΩΓΑΣ
ΣΑΒ 12/10
09:30
10:00
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
AFC BAZEXA
K8 ΜΠΛΕ ΚΙΤΡΙΝΟΙ
ΖΩΓΑΣ
ΣΑΒ 12/10
10:30
11:00
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
AFC BAZEXA
K7
ΠΕΤΡΑΚΗΣ /
 ΙΩΣΗΦ