Πρωτάθλημα ΕΠΣΑ

  • To πρόγραμμα όλων των αγωνιστικών της Α' Κατηγορίας και του 2ου Ομίλου θα το δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

     Πρόγραμμα αγώνων περιόδου 2017-2018 Α' Κατηγορία 2ος Όμιλος

     Βαθμολογία 2ου Ομίλου Α' Κατηγορίας

 

  • To πρόγραμμα όλων των αγωνιστικών του 11ου Ομίλου (2ος γύρος) των Νέων (Εφηβικού) θα το δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

     Πρόγραμμα αγώνων περιόδου 2017-2018 Νέων 11ος Όμιλος 2ος γύρος

       Βαθμολογία 11ου Ομίλου Νέων (Εφηβικού) 2ος γύρος  

 

     Πρόγραμμα αγώνων περιόδου 2017-2018 Νέων 6ος Όμιλος

     Βαθμολογία 6ου Ομίλου Νέων (Εφηβικού)

 

  • To πρόγραμμα όλων των αγωνιστικών του 11ου Ομίλου (2ος γύρος) του Παιδικού θα το δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

     Πρόγραμμα αγώνων περιόδου 2017-2018 Παίδων 11ος Όμιλος 2ος γύρος

     Βαθμολογία 11ου Ομίλου Παίδων 2ος γύρος

 

     Πρόγραμμα αγώνων περιόδου 2017-2018 Παίδων 4ος Όμιλος

     Βαθμολογία 4ου Ομίλου Παίδων

 

  • To πρόγραμμα όλων των αγωνιστικών του 3ου Ομίλου του Παμπαιδικού θα το δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

     Πρόγραμμα αγώνων περιόδου 2017-2018 Παμπαίδων 11ος Όμιλος 2ος γύρος

     Βαθμολογία 11ου Ομίλου Παμπαίδων 2ος γύρος

                 

     Πρόγραμμα αγώνων περιόδου 2017-2018 Παμπαίδων 3ος Όμιλος

     Βαθμολογία 3ου Ομίλου Παμπαιδικού