Εγκαταστάσεις

  1. Γήπεδο ΜΑΡΣΩ 11x11 Φανερωμένης & Ζακύνθου (φυσικό χόρτο)
  2. Γήπεδο 11x11 Νταμάρια (πλαστικό χόρτο)
  3. Γήπεδα 5x5 Νταμάρια (μοκέτα)
  4. Γήπεδα 8x8 Νταμάρια (χώμα)

 

Η έδρα της ομάδας μας - Xολαργού Α' (Γήπεδο "Μαρκ Μαρσώ")